Actionate

Vi guidar ditt företag mot attraktivare affärer genom hållbarhet för ekonomisk framgång


INFORMERA. ENGAGERA. INSPIRERA.

Varför?

Att integrera hållbarhet har utvecklats från att vara en valmöjlighet till en oumbärlig kravställning för företag, påtryckt både av konsumenter och myndigheter. EU presenterar regelbundet nya direktiv, exempelvis CSRD, CSDDD och Taxonomin.

Är ni medvetna om de specifika implikationerna dessa direktiv

har för ert företag?


Vi brinner för att guida företag genom denna viktiga övergång.
Med vår expertis och support kan ni göra en positiv inverkan på miljön samtidigt som ni förbättrar ert företags lönsamhet.

Vi erbjuder er därför både coaching & konsultation samt

workshops & utbildningar. 

Hur?

Vi guidar er genom hållbarhetsarbetet med konkreta steg 

Den bästa vägen mot en hållbar värld börjar med att förstå varför förändringar behövs, skapa ett kollektivt engagemang för att genomföra dessa förändringar, och inspirera både er själva och andra att sträva efter mer hållbara mål.

Vårt erbjudande inkluderar coachning och konsultation i olika former som givande strategisamtal, inspirerande workshops och skräddarsydda personalutbildningar. Dessa kan riktas mot ledningsgrupper, specifika avdelningar eller hela företag.


Vi har strukturerat våra konsultationer i konkreta steg för att effektivt stödja er i ert hållbarhetsarbete.

Vi inleder er resa mot hållbar framgång genom att få en djupgående förståelse för er verksamhet. Vi börjar med att analysera er nuvarande hållbarhetsprestanda och miljömässiga påverkan. Det innebär att vi tittar på faktorer som ditt koldioxidavtryck, resursanvändning, och eventuella utmaningar eller hinder som hindrar er verksamhet från att vara mer hållbar. Vi arbetar tillsammans med er för att identifiera och prioritera de områden där ni kan göra mest nytta för både er verksamhet och planeten.


Vad det innebär för dig:

Detta steg ger dig insikter och data som ligger till grund för vårt samarbete. Genom att förstå din verksamhets unika behov och utmaningar kan vi skapa en hållbarhetsstrategi som är skräddarsydd för att passa just dig.

När vi har en djup förståelse för er verksamhet, går vi vidare till att utveckla en konkret handlingsplan. Denna handlingsplan är mer än bara en lista med åtgärder. Den inkluderar också specifika mål och tidslinjer för att mäta framsteg. Vi sammanställer de bästa hållbarhetsprinciperna och praxis som passar er verksamhet och skapar en realistisk och genomförbar plan för att uppnå dem. Denna handlingsplan är den vägkarta som kommer att guida er mot hållbar framgång.


Vad det innebär för dig:

Ni kommer att ha en klar plan för hur ni kan förbättra er verksamhets hållbarhetsprestanda. Vi sätter upp mätbara mål och tidpunkter för att se till att ni gör framsteg och når de önskade resultat.

Det sista steget i vår strategi är att genomföra handlingsplanen och uppnå hållbar framgång.
Vi fungerar som er partner och stödjer er under hela processen. Våra experter står till ert förfogande för att erbjuda utbildning, workshops och coachning, och vi övervakar och utvärderar ständigt framstegen. Om justeringar eller förbättringar behövs, arbetar vi tillsammans för att säkerställa att er verksamhet blir hållbar på lång sikt.


Vad det innebär för er:

Med vårt stöd och expertis kan ni känna er trygg i att er verksamhet är på rätt väg mot en regelrätt och hållbar framgång. Ni kommer inte bara att förbättra ert varumärkes ansvarstagande, utan också minska kostnader och göra en positiv inverkan på miljön samt följa de senaste regelverken.

Värdet av att arbeta med Actionate

Öka intäkterna med era hållbarhetsinitiativ.På Actionate hjälper vi och guidar ert företag att sätta hållbarhetsstrategier, hållbarhetsmål för att att öka era intäkter genom att optimera affärsprocesser, locka nya kunder och investerare.

Hållbarhetsstrategin kan minimera era riskerActionates tjänster och strategier inom hållbarhetsområdet kan hjälpa ert företag att minimera risker genom att identifiera, utvärdera och hantera potentiella hot och genom att skapa en stark företagskultur som är redo att möta framtida utmaningar

Öka konkurranskraften med disruptiv innovationGenom Actionates utbildningsprogram och konsultationstjänster, kan vi hjälpa företag att omfamna disruptiv innovation som en strategisk resurs för att öka ert företags konkurrenskraft på marknaden och uppnå hållbar framgång på lång sikt

Skräddarsydd Hållbarhetsutbildning


Actionate är stolta över att ha ett team av hållbarhetskonsulter med expertis inom området. Våra coacher har en djup förståelse för hållbarhetsprinciper och kan hjälpa kunder att integrera dem i sin verksamhet på ett effektivt sätt.
Med vår omfattande kunskap och erfarenhet kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för att främja hållbar utveckling.

Hållbarhetsanalyser och Effektiva Åtgärder


På Actionate strävar vi efter att förstå våra kunders unika behov och utmaningar. Vi tar ett helhetsperspektiv och använder strategiskt tänkande för att hjälpa våra kunder att utveckla hållbarhetsstrategier som är anpassade till deras verksamhet och bransch. Vi fokuserar inte bara på enskilda hållbarhetsinitiativ, utan arbetar också för att integrera hållbarhet i företagets övergripande strategi och beslutsfattande.

Ongoing Coachning och Support


Hos Actionate är vi dedikerade till att leverera konkreta och mätbara resultat för våra kunder. Vi är inte bara rådgivare, vi är också aktiva i att stödja implementeringen av hållbarhetslösningar och följa upp resultaten över tiden. Vi är engagerade i våra kunders framgång och strävar efter att skapa en verklig och positiv inverkan på både miljön och samhället.

Om ossActionate är engagerade i att hjälpa företag inom olika branscher att omfamna hållbara metoder och främja etiska och miljövänliga affärsverksamheter.
Vårt team av experter besitter omfattande kunskap och erfarenhet inom hållbarhetspraxis, vilket gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar för att möta ditt företags unika behov. Oavsett om du vill minska din miljöpåverkan, integrera hållbara affärsmodeller eller optimera din leverantörskedja, kan vi hjälpa dig. Vi vet att hållbarhet kan verka komplext, vår strategi gör det tillgängligt och genomförbart för företag av olika typer och storlekar.Genom att samarbeta med oss kommer du inte bara att uppfylla regelverk utan också möta de växande förväntningarna från konsumenter och intressenter. Detta kommer att öka din konkurrenskraft, effektivisera kommunikationen och utrusta dig med rätt verktygen för att blomstra på dagens ständigt föränderliga marknad. Hållbarhet är inte längre ett val utan en nödvändighet för företag idag och i framtiden. Vi brinner för att guida företag genom denna viktiga övergång. Med vår expertis och support kan du göra en positiv inverkan på miljön samtidigt som du förbättrar ditt företags lönsamhet.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar är vi alltid redo att hjälpa dig!

 
 
 
 

Våra Samarbetspartners

unsplash