Actionate

Guiding you to a sustainable future 

Plattformen för styrelseledamöter, ledare och chefer som söker kunskap och verktyg för att göra den hållbara förändringen som behövs.

Läget i världen och för vår planet idag betonar vikten av att förstå globala utmaningar och hållbarhetsmål, att visa empati och medkänsla gentemot andra, att främja kreativitet och innovation, att praktisera självmedvetenhet och reflektion, samt att samarbeta med andra för att uppnå gemensamma mål.

På Actionate tror vi att dessa principer är avgörande för att ta itu med komplexa frågor och främja positiv förändring både på individuell och samhällsnivå och för att skapa en bättre framtid för oss alla.

This is Actionate

Actionate är din partner för att framtidssäkra ditt företag genom hållbara metoder och etiska affärsverksamheter. Med vår expertis inom hållbarhet skapar vi skräddarsydda lösningar som passar just din verksamhet. Vi gör hållbarhet enkelt och genomförbart, så att du kan minska din miljöpåverkan, integrera hållbara affärsmodeller och optimera din leverantörskedja. Genom att samarbeta med oss möter du inte bara regler och förväntningar från kunder och intressenter, utan ökar också din konkurrenskraft och effektivitet på marknaden. Hållbarhet är inte längre en valmöjlighet, det är en nödvändighet för framgång idag och imorgon. Låt oss guida dig genom denna viktiga övergång och tillsammans göra en positiv inverkan på miljön samtidigt som du förbättrar din lönsamhet.

Coaching & Consulting-

Stay on track to reach your sustainable goals

Är du en företagsledare, styrelsemedlem, manager eller hållbarhetschef och behöver antingen komma igång, stay on track eller få hjälp med engamanget hos ditt team så finns vi på Actionate här för att coacha och guida er framåt till action.

Actionate Academy-

Learn the sustainable way to make profit

På Actionate Academy hittar ni både generella utbildningar och  workshops inom hållbarhet och transformativt ledarskap.
Vi anpassar även gärna både workshops och utbildningar efter ditt företags behov. 

Actionate Society-

Transforming vision into action

Actionate Society är ett dynamiskt och engagerande nätverk med en passion för att stödja företag i er strävan efter att skapa en ansvarsfull verksamhet och långsiktigt hållbara affärsmodeller. Actionate Society erbjuder en unik plattform för er medlenmar via information, engagemang och inspiration. Ni får även ta chansen att dela med er via peer-to-peer learning för utveckla era kunskaper och insikter både för er själva, era organisationer och andras.

  

  

Actionate Member Hub- coming soon! 

Bli medlem i vår member hub för att få tillgång  till exklusiva webinars, artiklar, videos och annan användbar information för att få information, engagemang och inspiration i ditt dagliga arbete och liv.

Actionate Collaborators

För att kunna erbjuda er den bästa servicen så har vi samlat  några utav dem bästa inom sina områden. Behöver ni hjälp med något specifikt projekt eller under en period, så hittar ni några av branschens bästa kandidater här.

Actionate Partners


Actionate älskar samverkan!
För att kunna erbjuda er en fantastisk helhetslösning med ert hållbarhetsarbete samverkar vi därför med väl utvalda partners. 


unsplash